Nasz cel


„ To, co elementarne, oznacza zawsze nowy początek.
Wszystko, co nowoczesne, modne, staje się z czasem
nienowoczesne i niemodne. Dzięki swej ponadczasowości,
to co elementarne, jest rozumiane na całym świecie...”
Carl Orff

 

Nasze działania koncentrują się na tworzeniu możliwości rozwoju zarówno dzieciom, tym malutkim jak i starszym, które stawiają „pierwsze kroki” w dziedzinie sztuki, muzyki, ale również i młodzieży oraz osobom dorosłym rozwijającym swoje zainteresowania artystyczne.
Tylko w kontakcie ze sztuką, muzyką, człowiek uczy się tworzenia, kreatywności, rozwija empatię, wrażliwość, zdolności emocjonalne, intelektualne, manualne, interpersonalne, tak bardzo potrzebne umiejętności w codziennym życiu.
Każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego grupy na naszych zajęciach nie są liczne (maksymalnie do 8 os.), stawiamy na jakość rozwoju dzieci oraz osób, z którymi prowadzimy zajęcia.
Także zależy nam na wspieraniu rozwoju osób niepełnosprawnych w każdym wieku poprzez muzykoterapię, arteterapię. Badania prowadzone na całym świecie potwierdzają efektywność stosowanych przez nas elementów metod podczas prowadzonych zajęć. Inspiracją do działań terapeutycznych była wiedza i doświadczenia nabyte za granicą, które dały nadzieję, na wprowadzenie ich naszym kraju.
Bardzo dbamy, by proponowane przez nas zajęcia odbywały się w miłej, ciepłej atmosferze, by zajęcia były ciekawe, rozwijające pasje, zainteresowania, dostosowane do potrzeb i możliwości odbiorców, a także o profesjonalne przygotowanie, przekazywanie wiedzy i umiejętności.
Sztuka i muzyka powodują najpiękniejsze przeżycia jakie daje świat. Przenikają przez całe nasze życie, dodają skrzydeł, uwrażliwiają na drugiego człowieka. Chcielibyśmy, by nasza pasja udzielała się osobom, z którymi prowadzimy zajęcia, chcemy także za pomocą muzyki, sztuki, pomagać innym ludziom.