Muzykoterapia, Arteterapia


Proponujemy Państwu zajęcia muzykoterapii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W zakresie muzykoterapii i arteterapii oferujemy następujące rodzaje zajęć:

 

 Zajęcia indywidualne: 

 

- muzykoterapia indywidualna dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także dla dzieci  zmagających się z autyzmem z dojazdem do domu osoby zainteresowanej.

Dla każdego dziecka tworzony zostaje indywidualny program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości oraz oparty na elementach wybranych metod muzykoterapeutycznych przynoszących najbardziej efektywne rezultaty rozwoju wybranego obszaru/ obszarów terapii.

Dobór elementów muzykoterapii w zależności od potrzeb rozwojowych dziecka ( m.in. elementy muzykoterapii kreatywnej Nordoff-Robbins opartej na improwizacji muzycznej, które dają bardzo dobre efekty w wspieraniu rozwoju emocjonalnego dziecka, rozwoju koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi, ekspresji ruchowej, ekspresji emocjonalnej, zajęcia prowadzone metodą nabytą doświadczeniem zagranicznym), elementy Muzykoterapii opartej o system C. Orffa, elementy Metody Dobrego Startu, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elemetny Muzykoterapii Behawioralnej, elementy Muzykoterapii opartej na systemie E.J. Dalcroze'a, elementy Metody Wizualizacji i Relaksacji, elementy Metody Stymulacji Polisensorycznej, mających pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka, szczególnie na płaszczyźnie emocjonalnej, intelektualnej, ruchowej, społecznej),

 

muzykoterapia indywidualna dla młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, program terapeutyczny dostosowany indywidualnie do każdej osoby, składający się z kompilacji elementów wybranych metod muzykoterapeutycznych ( m.in. elementy muzykoterapii kreatywnej Nordoff-Robbins opartej na improwizacji muzycznej, elementy Muzykoterapii opartej o system C. Orffa, elementy Muzykoterapii Behawioralnej, elementy Muzykoterapii opartej na systemie E. J. Dalcroze'a, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Metody Wizualizacji i Relaksacji, elementy Metody Stymulacji Polisensorycznej).

 

W ramach zajęć indywidualnych istnieje możliwość dojazdu do domu osoby zainteresowanej (na terenie Poznania i do 15 km od Poznania dojazd gratis!). 

 

 

Zajęcia grupowe:

 

 - muzykoterapia grupowa dla dzieci przedszkolnych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (m.in. elementy systemu C. Orffa, elementy Metody Dobrego Startu, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Stymulacji Polisensorycznej, improwizacja muzyczna Nordoff-Robbins, elementy systemu E. J. Dalcroze'a),

 

- muzykoterapia grupowa dla młodzieży i osób dorosłych z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (m.in. elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy Stymulacji Polisensorycznej, elementy muzykoterapii kreatywnej Nordoff-Robbins, elementy systemu C. Orffa),

 

warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym (m.in. elementy muzykoterapii, choreoterapii,  plastykoterapii, dramy, bajkoterapii).

 

W ramach zajęć grupowych jesteśmy otwarci na współpracę z przedszkolami specjalnymi, szkołami specjalnymi, warsztatami terapii zajęciowej, ośrodkami dla osób niepełnosprawnych, zachęcamy do kontaktu.